SARIMSAKLI AUTOBUSKI PREVOZ

SARIMSAKLIletovalište koje pripada opštini Ajvalik, predstavlja nosioca razvoja turizma regije, najpoznatije je po peščanoj plazi dužine 8 km, najlepšoj na celom  turskom priobalju, po izuzetno suvom vazduhu, blizni borovih šuma, plantaža maslina, pistaća i vinove loze, tako da su za nenaviknute turiste i najveće letnje žege ovde veoma podnošljive. Zbog ovih karakteristika SARIMSAKLI predstavlja prvu vazdušnu banju u Evropi za obolele od bronhitisa i asme po kriteriumima Svetske zdravstvane organizacije. Za ovaj gradić od 10.000 stanovnika i preko 100 hotel-apartmana, karakteristično  je i to da je preko 80 % žitelja došlo i naseljavano u nekoliko navrata sa naših prostora, od kojih većina starijih meštana razumeju i govore srpski. Sarimsakli i Ajvalik (7 km) međusobno su povezani linijskim mini-busevima (dolmuš) sa polascima na svakih 30 minuta Udaljenost od Beograda  1120 km

Paket aranţman prevoz + smeštaj + trajekt 2022
Svi hoteli iz naše ponude imaju

“Besplatne leţaljke i suncobrane na plaţi i bazenu”

*Broj dana i noćenja u izabranoj smeni, hotelu i uslugama iz tabele. * Prevoz turističkim autobusima kapacteta prema

potrebi sa polaskom iz Beograda i sa vremenima polazaka i teritorijalnim doplatama/popustima iz tabele prevoza. *Usluge

ishrane po sistemu “buffet” (po propisima Covida-19).* Besplatna upotreba hotelskih sadržaja (plaža, bazen, suncobrani,

ležaljke, stoni tenis, internet, klima….) osim onih koji se naplaćuju (fitness, sauna, hamam, masaža, iznajmljivanje sportske

opreme i terena, minibar, room service, PTT i osatle usluge mimo ugovorenih) a što određuje svaki hotel ponaosob. *Prevoz

trajektom preko moreuza Dardaneli.* Vođstvo puta i predstavnik AZUR-a u toku celog413 letovanja.* Organizacija

fakultativnih izleta od strane ino-partnera agencije AZUR.

CENOM ARANŽMANA NIJE SADRŽANO:

*Teritorijalni dodaci prema izborima mesta polazaka po želji putnika. *Obavezna polisa osiguranja za tranzit kroz Bugarsku

+ boravak u Turskoj. *Eventuane boravišne takse, ako budu uvedene od strane lokalnih vlasti. * Svi fakultativni programi i

lični troškovi u toku putovanja i letovanja.

PROGRAM PUTOVANJA.

Autobusom na 8, 13 ili 18 dana (5, 10 ili 15 noćenja):

1.dan: Sastanak putnika 20 min. ranije na mestu prema tabeli autobuskog prevoza i transfera posle predhodne provere u

Agenciji. Dnevno/noćna vožnja sa pauzama zbog granica i odomora po plan organizatora od po 30 min na svakih cc 200 km.

2.dan: Prelaz trajektom (25 min) moreuza Dardaneli rano ujutru, dolazak u toku prepodneva u izabrano mesto i hotel,

smeštaj na bazi ugvorenih usluga . Ulazak u hotelske sobe najkasnje i prva usluga do 14;00. Nočenje

3.-6./11./16.dan: Boravak na bazi izabranog broja noćenja (5, 10 ili 15). Organizacija fakulatativnih izleta i drugih sadržaja od

strane predstavnika agencije AZUR.

7./12/17.dan: Doručak, napuštanje soba i iznošenje stvari do 9:00 u prostoriju namenjenuza to. Polazak u popodnevnim satima po predhono istaknutom obaveštenju okačenom od

strane prestavnika na oglasnoj tabli svakog hotela. Dnevno/noćna vožnja u povratku putem kao i u dolasku.

8./13. /18.dan: Dolazak u mesta polaska sutradan počev od jutarnjih sati do nešto posle podneva. Završetak programa

AUTOBUSKI PREVOZ.

Prevoz se organizuje modernim turistickim autobusima sa punom opremom i pojasevima na svim sedištima. Posebno sedište i vezivanje putnika je obavezno. Agencija pravi

raspored sedenja, uzimajuci u obzir vreme uplate, zatim starosne godine ili slabije pokretne putnike. Naknadne izmene nisu moguće. Ukoliko putnik želi rezervaciju određenog

sedišta može je izvršiti prilikom rezervacije aranžmana uz doplatu od 10 € po osobi (počev od II reda), dva spojena sedišta u autobusu 40 €, ako ima mogućnosti. Za želje sedenja

levo ili desno u odnosu na pravac kretanja, do prolaza ili prozora i sl., agencija će se truditi da izađe u susret putnicima uvek kada je u mogućnosti bez ikakve nadoknade cene.

VIZNI REŽIM:

Za boravak do 90 dana u Turskoj, za građane Srbije sa biometrijskim pasošem i sa važnošću od 150 dana na dan ulaska nije po trebna viza, kao ni za tranzit kroz Bugarsku (EU).

Putnici sa pasošima drugih država, dužni su da se raspitaju o viznom režimu zemlje sa čijim pasošima putuju.

,USLOVI PLAĆANJA:

Celokupni iznos aranžmana plaća se isključivo u dinarima na jedan od sledećeih

načina: 1) Uz akontaciju od 40%, ostatak gotovinom, 10 dana do polaska po kursu koji agencija formira na bazi srdnjeg kursa NBS za EUR na dan plaćanja. 2) Uz akontaciju od

40%, ostatak u jednakim ratama do svakog 10. ili 20. u mesecu u zavisnosti od početka prve uplate, zaključno do 20.11.2020 uz obavezno je polaganje čekova građana uz

mesečno uvećanje od 1,5 % samo za rate u oktobru i novembru. 3)Preko AD zabrana na plate kod javnog sektora plaćanja su moguća tako što se uplati akontacija od 40 %,

ostatak u jednakim mesečnim ratama do svakog 10. ili 20. zaključno sa 20.12.2020. uz mesečno uvećanje od 1,5 %.

SPECIJALNI AGENCIJSKI POPUST NA PAKET ARANŽMANIMA po prijavi, uplate do 10.082020.: ZA HOTELE BB, HB: – 7 %, ZA ALL INCLUSIVE: – 5%

Leave a Reply